Prolog

Adentity utvecklade en kommunikationsplattform för konsultfirman Prolog för att stärka deras företagskoncept och göra det mer innovativt. Detta resulterade i en klar positionering kombinerat med konceptuella bilder och grafiska element för att skapa en stark grafisk manual.

Adentity har också utvecklat spännande kampanjer för Prolog, så som kampanjen ”Revolution” och “Lean Forum Bygg”.

www.prolog.se