Vi hjälper internationella företag att stärka sina varumärken – från strategi, koncept till integrerade kampanjer i relevanta kanaler.

Nyckeln till att bygga ett varumärke

Adentitys Communication Platform är en beprövad trestegsmetod för att säkerställa långsiktiga varumärkesframgångar.

STRATEGI
Adentity identifierar dina viktigaste marknadssegment, fastställer en varumärkesstrategi och bygger en stark position som är baserad på din målsättning, dina kärnvärden och det du har att erbjuda.

KONCEPT
Adentity utvecklar kreativa koncept i linje med den fastslagna strategin för att skapa en konsekvent och värdebaserad kommunikation.

KONCEPTSTYRDA KAMPANJER
Vi implementerar konceptstyrda kampanjer via de mest effektiva kanalerna för att nå dina målgrupper.

Kompetenser

På Adentity har vi följande nyckelkompetenser:

  • Projektledning
  • Varumärke och strategi
  • Konceptutveckling
  • Art direction och grafisk design
  • Copywriting (modersmål engelska och svenska)
  • Konsument- och trendundersökningar
  • Interaktiv design
  • Produktionsledning